Rassoul Mohammadi | tolk- en vertaaldiensten

Lexik is gespecialiseerd in vertalingen en vertolkingen van en naar het Farsi, en wordt beheerd door Rassoul Mohammadi. Hij staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en is door de rechtbank beëdigd voor het maken van gewaarmerkte vertalingen en het uitvoeren van tolkwerkzaamheden.


Contact

Passie voor de Perzische taal

Farsi / Perzisch / Dari

De term Farsi/Dari of Perzisch wordt door Afghanen en Iraniërs gebruikt voor hun moedertaal. Het Farsi/Dari is een van de oudste talen ter wereld en is de officiële taal van Iran, Afghanistan en Tadzjikistan.

Ruim 10 jaar ervaring als tolk en vertaler & NT2-docent

Nederlands als tweede taal


Toen hij 18 jaar was, kwam Rassoul in contact met het Nederlands. De Nederlandse taal was in eerste instantie een grote uitdaging. Rassoul pakte deze uitdaging destijds met beide handen aan en heeft van de taal uiteindelijk zelfs zijn beroep gemaakt.

Rassoul werkt sinds 2009 als tolk en vertaler in Nederland en België. Hierdoor beheerst hij de Nederlandse taal, als tweede taal, op hoog niveau. 


Daarnaast heeft hij enkele jaren met veel passie Nederlands gegeven aan anderstalige nieuwkomers.
Beëdigde tolk- en vertaaldiensten

Beëdigde tolkdiensten Nederland

 • Nederlands-Farsi
 • Nederlands-Dari

Beëdigde vertaaldiensten Nederland

 • Nederlands-Farsi
 • Farsi-Nederlands

Niet-beëdigde tolkdiensten België

 • Nederlands-Farsi
 • Nederlands-Dari

Niet-beëdigde vertaaldiensten België

 • Nederlands-Farsi
 • Farsi-Nederlands
 • Nederlands-Dari
 • Dari-Nederlands

Kwalificaties en certificaten

 • Beëdigd vertaler Nederlands-Farsi
  KTV, Nijkerk, 2018
 • Beëdigd vertaler Farsi-Nederlands
  KTV, Nijkerk, 2018
 • Assessment Competent Docent NT2
  Hogeschool Utrecht, 2017
 • Sociaal vertalen Nederlands-Farsi
  Kruispunt Migratie- Integratie, Brussel, 2014
 • Sociaal vertalen Farsi-Nederlands
  Kruispunt Migratie- Integratie, Brussel, 2010
 • Sociaal tolken Nederlands-Farsi
  Kruispunt Migratie- Integratie, Brussel, 2010
 • Sociaal tolken Nederlands-Dari
  Kruispunt Migratie- Integratie, Brussel, 2010
 • Gerechtsvertalen en -tolken
  Tolkenschool Lessius Antwerpen, 2009
 • Master Arabistiek en Islamkunde
  Katholieke Universiteit Leuven, 2008 - 2009
 • Bachelor Arabistiek en Islamkunde
  Katholieke Universiteit Leuven, 2005 - 2008