Rassoul Mohammadi | tolk- en vertaaldiensten

Rassoul Mohammadi is gespecialiseerd in vertalingen en vertolkingen van en naar het Farsi. Rassoul staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en is door de rechtbank beëdigd voor het maken van gewaarmerkte vertalingen van officiële documenten en het uitvoeren van werkzaamheden voor de rechtbank, de IND en de politie.


Contact

Opgegroeid met de Perzische taal

Native speaker Farsi

Rassoul Mohammadi is geboren in Afghanistan en is opgegroeid in Iran waar de Perzische taal de officiële taal is. De term Farsi/Dari wordt door Afghanen en Iraniërs gebruikt voor hun moedertaal. Het Farsi/Dari is een van de oudste talen ter wereld en is de officiële taal van Iran, Afghanistan en Tadzjikistan.

10 jaar als tolk en vertaler

Nederlands als tweede taal

Begin 2001 kwam Rassoul als 19-jarige in Vlaanderen terecht. De Nederlandse taal was in eerste instantie een grote uitdaging. Rassoul pakte deze uitdaging destijds met beide handen aan en heeft van de taal uiteindelijk zelfs zijn beroep gemaakt.


Rassoul werkt sinds 2009 als tolk en vertaler in Nederland en België. Hierdoor beheerst hij de Nederlandse taal, als tweede taal, op hoog niveau.

Beëdigd tolk en vertaler 

Beëdigd tolk Nederland

 • Nederlands-Farsi
 • Nederlands-Dari

Beëdigd vertaler Nederland

 • Nederlands-Farsi
 • Farsi-Nederlands

Beëdigd tolk België

 • Nederlands-Farsi
 • Nederlands-Dari

Beëdigd vertaler België

 • Nederlands-Farsi
 • Farsi-Nederlands
 • Nederlands-Dari
 • Dari-Nederlands

Kwalificaties en certificaten

 • Beëdigd vertaler Nederlands-Farsi
  KTV, Nijkerk, 2018
 • Beëdigd vertaler Farsi-Nederlands
  KTV, Nijkerk, 2018
 • Assessment Competent Docent NT2
  Hogeschool Utrecht, 2017
 • Sociaal vertalen Nederlands-Farsi
  Kruispunt Migratie- Integratie, Brussel, 2014
 • Sociaal vertalen Farsi-Nederlands
  Kruispunt Migratie- Integratie, Brussel, 2010
 • Sociaal tolken Nederlands-Farsi
  Kruispunt Migratie- Integratie, Brussel, 2010
 • Sociaal tolken Nederlands-Dari
  Kruispunt Migratie- Integratie, Brussel, 2010
 • Gerechtsvertalen en -tolken
  Tolkenschool Lessius Antwerpen, 2009
 • Master Arabistiek en Islamkunde
  Katholieke Universiteit Leuven, 2008 - 2009
 • Bachelor Arabistiek en Islamkunde
  Katholieke Universiteit Leuven, 2005 - 2008