Beëdigde tolkdiensten Farsi-Nederlands

Lexik laat mensen met een verschillende achtergrond elkaar verstaan. Als de taal- en cultuurbarrières zijn weggenomen, kan een gesprek of bijeenkomst ook gevolgd worden door iemand die de oorspronkelijke taal niet spreekt. Ons streefdoel is uw gesprekken moeiteloos te vertolken naar een begrijpelijke boodschap.


Neem gerust contact op om uw tolkvraag te bespreken.


Contact

Beëidigd Tolk

Register beëdigde tolken en vertalers

Lexik voert onder andere werkzaamheden uit voor de juridische, medische en sociale sector. Ook particuliere opdrachtgevers kunnen terecht bij Lexik.

non-verbale communicatie

Taal, terminologie en uitspraak

Rassoul Mohammadi is geboren in Afghanistan en al jarenlang werkzaam als tolk in Nederland en België. Hierdoor beschikt hij over uitgebreide kennis op het gebied van de terminologie en specifieke uitdrukkingen/zegswijzen van beide taalgebieden.


Zowel Iran, Afghanistan als Tadzjikistan zijn islamitische landen. Rassoul weet als ervaren tolk rekening te houden met ieders cultuur en achtergrond. Zo start elk gesprek, ondanks de taalbarrière, op gelijk niveau. op locatie

Beëdigd tolk op locatie

Bij een lang of ingrijpend gesprek kan het fijn zijn om een tolk op locatie uit te nodigen. Dit is om verscheidene redenen praktisch, echter niet altijd mogelijk. Rassoul Mohammadi verzorgt daarom ook telefonische tolkdiensten. Zo zijn taalbarrières ook op afstand weg te nemen.


Neem gerust contact op om jouw tolkvraag te bespreken.


Jouw tolkopdracht door Rassoul Mohammadi

  • Beëdigd tolk in Nederland en België
  • Ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers.
  • 10 jaar ervaring als tolk in de talencombinatie Farsi-Nederlands
  • Kennis van culturele aspecten van beide taalgebieden
  • Ervaring met juridische en medische tolk- en vertaaldiensten
  • Tolkt volledig neutraal en zo getrouw mogelijk