Beëdigde tolkdiensten Farsi-Nederlands

Lexik laat mensen met een verschillende achtergrond elkaar verstaan. Als de taal- en cultuurbarrières zijn weggenomen, kan een gesprek of bijeenkomst ook gevolgd worden door iemand die de oorspronkelijke taal niet spreekt. Ons streefdoel is uw gesprekken moeiteloos te vertolken naar een begrijpelijke boodschap.


Neem gerust contact op om uw tolkvraag te bespreken.


Contact

Beëdigde Tolkdiensten

Register beëdigde tolken en vertalers

Lexik voert onder andere werkzaamheden uit voor de juridische, medische en sociale sector. Ook particuliere opdrachtgevers kunnen terecht bij Lexik.

non-verbale communicatie

Taal, terminologie en uitspraak

Lexik beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van de terminologie en specifieke uitdrukkingen/zegswijzen van beide taalgebieden.


Als ervaren vertaalbureau weet Lexik rekening te houden met ieders cultuur en achtergrond. Ondanks de taalbarrière kunnen partijen elkaar op gelijk niveau verstaan.op locatie

Beëdigd tolk op locatie

Bij een lang of ingrijpend gesprek kan het fijn zijn om een tolk op locatie uit te nodigen. Dit is om verscheidene redenen praktisch, echter niet altijd mogelijk. Lexik verzorgt daarom ook telefonische tolkdiensten. Zo zijn taalbarrières ook op afstand weg te nemen.


Neem gerust contact op om jouw tolkvraag te bespreken.


Jouw tolkopdracht door Lexik

  • Beëdigde tolkdiensten in Nederland en België
  • Ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers.
  • Ruim 10 jaar ervaring als tolk in de talencombinaties Farsi<>Nederlands, Nederlands<>Dari en Dari<>Nederlands
  • Kennis van culturele aspecten van beide taalgebieden
  • Ervaring met juridische en medische tolk- en vertaaldiensten
  • Volledig neutraal en zo getrouw mogelijke vertolkingen
Stel je vraag via WhatsApp